ánas-vat

ánas-vat
अनस्वत्

Indonesian dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • — 1 ùž praep. Š, Rtr, FrnW; H, H176, Q284, R, MŽ, Sut, LL176, àž (r.) Š, J.Jabl, FrnW, žù Žrm, Asv, Nč I. erdvės santykiams reikšti. 1. su gen., dat., acc., instr. reiškiant veiksmo vietą ne priekinėje kieno pusėje: Už tvora yra akmuo J. Jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Mohammad Sarwar — For the Pakistani soldier, see Muhammad Sarwar. Mohammad Sarwar Member of Parliament for Glasgow Central Glasgow Govan (1997–2005) In office 1 May 1997 – …   Wikipedia

  • kietas — kietas, à adj. (3) J; SD46,190,375, R 1. atsparus kito kūno spaudimui, nesuspaudžiamas, nesumaigomas; pršn. minkštas: Kietì kūnai (fiz.) NdŽ. Kietà malka K. Aš valdovas žalio šieno, mano dalgis kieto plieno P.Cvir. Kietas kaip titnagas LTR.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nagutė — nãgutė sf. (1) 1. žr. naginė 1: Nãgutes apsiauk, pasdursi kojas Trgn. Dabar laukuos ne tik basom – ir su nãgutėm par grumstus nepereisi Trgn. Vaikui nagutėles nupirkau Ktk. ^ Sūris sudžiūvęs kai nagutė Ob. Sudžiūvus ir ana kaip nãgutė Ds. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasakyti — 1 pasakyti NdŽ; Ser 1. tr. H žodžiu ar raštu pareikšti nuomonę, mintį: Mislį savo dėl ko pasakau R186. Visą tiesą pasakysiu N. Pasakaũ trumpai ir aiškiai, kad ne Klvr. Pasakiaũ, tai kap kirviu įkirsta Plv. Pasãkė, kaip kirviu inkirto LTR(Krn) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tverti — 2 tverti, tvẽria, tvėrė KBII162, K, Š, DŽ, NdŽ, FrnW 1. tr., intr. R, MŽ, N čiupti, griebti (rankomis, dantimis, nagais ir pan.), stverti: Vilkas i žmogų tvẽra už gerklės Rsn. Tverk vieną paukštį už kojos Varn. Kap pakelia [arklys] galvą, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • velnias — sm. (3) KBII54, K, FrnW, RŽ, DŽ, NdŽ 1. LEXXXIII334 mit. žemės ir požemio dievaitis, kipšas, pinčiukas: Mūsų mitologijoje velnias pagrobia Aušrinę sp. Pikulas buvęs senas, žilas vyriškis su ilga žila barzda, mirtinai blyškios spalvos, apsisiautęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • List of stories in the Masnavi — The below list gives an overview of the stories in Rumi s Masnavi, as it appears in Reynold A. Nicholson s translation.Book I*Preface (in prose) *Proem *The King and the Handmaiden *The Greengrocer and the Parrot *The Jewish King whose Vizier… …   Wikipedia

  • Labour Party (UK) — Labour Party …   Wikipedia

  • Italy — /it l ee/, n. a republic in S Europe, comprising a peninsula S of the Alps, and Sicily, Sardinia, Elba, and other smaller islands: a kingdom 1870 1946. 57,534,088; 116,294 sq. mi. (301,200 sq. km). Cap.: Rome. Italian, Italia. * * * Italy… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”