aktú

aktú
अक्तु

Indonesian dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Aktu Taktu — Infobox Company company name = Aktu Taktu (Drive Thru) company location = Reykjavík, Iceland industry = Fast food restaurants products = hamburgers, french fries, soft drinks milkshakes homepage = [http://www.aktutaktu.is/ www.aktutaktu.is] Aktu… …   Wikipedia

  • aktu — ãktu interj. oi, ai: Ãktu, kaip gera! Km …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • teisės aktų nuostatų pažeidimas — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis 1. Veikimas arba neveikimas, kai pažeidžiamos Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos, dėl kurio atsiranda arba gali atsirasti valstybės ir (arba) Europos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • teisės aktų nuostatų pažeidimo tyrimas — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Paramos administravimo institucijos atliekamas paramos gavėjo pateiktos ir papildomai pareikalautos informacijos, duomenų ir dokumentų tikrinimas, patikra vietoje, teisės aktų nuostatų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas — statusas Aprobuotas sritis Teisė apibrėžtis Teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti. šaltinis Teisės aktų projektų antikorupcinio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • teisės aktų nuostatų pažeidimas — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Paramos gavėjo ir (arba) vykdomosios institucijos veikimas ar neveikimas nesilaikant Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, dėl kurio Europos žemės ūkio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas — statusas Aprobuotas sritis Teisė apibrėžtis Teisės aktų reikalavimų pažeidimas, nepadaręs žalos viešajam interesui ir kitiems konkrečia teisės norma saugomiems interesams, arba kurio padaryta žala labai nedidelė. šaltinis Lietuvos Respublikos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • teisės aktų nuostatų pažeidimų kontrolierius — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Paramos administravimo institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, atsakingas už paramos administravimo institucijos veiksmų – pažeidimų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • teisės aktų registras — statusas Aprobuotas sritis teisėkūra apibrėžtis Pagrindinis valstybės registras, kuriame registruojami Teisėkūros pagrindų įstatyme nurodyti registro objektai, teisės aktų nustatyta tvarka renkami, kaupiami, apdorojami, sisteminami, saugomi ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • turto arešto aktų registras — statusas Aprobuotas sritis civilinė teisė ir procesas apibrėžtis Valstybės registras, kuriame registruojami įstatymų nustatyta tvarka valstybės institucijų, pareigūnų, teismų arba teisėjų priimti turto arešto aktai. šaltinis Lietuvos Respublikos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”